E - N: 9 - 19;  R: 9 - 17

656 1460, 553 6605

Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning lahendamise kord

 1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil kliiniku patsientidel ja nende lähedastel või esindajatel.
 2. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada kirjalikult kohapeal, e-posti või posti teel tähitud kirjana.  Kaebused ja ettepanekud palume saata ravi@hamma.ee või Hamma OÜ, Akadeemia 20, 12611, Tallinn.
 3. Kaebuse korral tuleb välja tuua patsiendi nimi, külastuse aeg, arsti nimi, probleem, mille tõttu ravile pöörduti ning põhjus, miks kaebus on esitatud. Kaebuse sisu võib esitada vabas tekstivormis.
 4. Kirjalikult esitatud kaebusi menetleb ravikabineti juhataja koos asjasse puutuvate isikutega.
 5. Kirjalikele kaebustele ja ettepanekutele vastatakse 30 päeva jooksul.
 6. Suuline kaebus või ettepanek on soovitatav esitada raviarstile koheselt peale probleemi tekkimist. Sellele püüame koheselt leida lahenduse.
 7. Anonüümseid kaebusi ei menetleta.
 8. Ettepanekuid võetakse arvesse kliiniku töökorralduse parandamisel ja ravikvaliteedi tõstmisel.
 9. Kaebusi on õigus esitada ka allpool toodud ametiasutustele:
  ​​​​​​​
 • Eesti Haigekassa Harju osakond, e-post: info@haigekassa.ee, telefon: 16363;
 • Terviseamet, e-post: kesk@terviseamet.ee, telefon: 6943500